CGB laboratoře a.s.
Cytogenetická sekce Československé biologické společnosti
Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP

51. výroční cytogenetická konference

Ostrava, Multifunkční hala Gong Dolní Vítkovice

6. a 7. září 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jménem organizačního výboru si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na 51. výroční cytogenetickou konferenci, která se bude konat ve dnech 6.-7. 9.2018 v Ostravě v Dolní oblasti Vítkovic. Akce probíhá pod záštitou Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, Cytogenetické sekce Československé biologické společnosti a také záštitu nad tímto sjezdem převzali děkan Lékařské fakulty Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. a Statutární město Ostrava.

Současná medicína akcentuje význam genetiky ve všech oborech lékařství a současně se také otevírá nedozírné pole nových otázek a neznámých. Mnoho dříve přijatých axiomů neplatí tak, jak jsme předpokládali před několika lety, objevují se nové diagnostické přístupy související s genetickou klasifikací onemocnění, rezistencemi, objevy nových molekul a specifických inhibitorů. Proto vědecký program sjezdu bude věnován aktuálním tématům se zaměřením na nádorovou cytogenetiku, klinickou cytogenetiku, cytogenetiku živočichů a rostlin a také na mezioborovou spolupráci. Součástí sjezdu bude také samozřejmě prostor pro neformální diskuzi, třeba v rámci společenského večera, na který jsou všichni účastníci co nejsrdečněji zváni.

Těšíme se, že na podzim roku 2018 Vás budeme moci přivítat v Ostravě, která v posledním desetiletí významně změnila svou tvář a již dávno není jen městem „uhlí a železa“, ale naopak stává se centrem sportu, kultury a vzdělání. Věříme, že nejenom odborná úroveň konference, ale také „ genius loci“ ostravské části Dolních Vítkovic osloví všechny účastníky konference.

Za organizační výbor sjezdu: RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D., Mgr. Jana Žmolíková, MUDr. Jan Všetička

Témata konference:

 • Klinická cytogenetika prenatální a postnatální
 • Nádorová cytogenetika
 • Cytogenetika živočichů a rostlin
 • Mezioborová spolupráce

Vědecký výbor:

 • prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.
 • doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.
 • prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.
 • RNDr. Alexandra Oltová
 • MUDr. Vladimír Gregor
 • prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.
 • doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
 • MUDr. Nina Dvořáčková

Odborný program:

Středa
Čtvrtek
Pátek
Postery
Středa 5.9.2018

Schůze výboru Cytogenetické sekce Československé biologické společnosti

Místo konání:

Ostrava - Dolní Vítkovice, Ruská 2993, 703 00 Ostrava-Vítkovice Vlakem na Ostrava hl. nádraží a odtud tram: 1 nebo 2 (zastávka "Dolní Vítkovice") www.dolnivitkovice.cz

Ubytování:

zajišťují a hradí si účastníci individuálně, heslo pro rezervace je GENETIKA
Hotel Pod pecí VP1- Ruská 2946, Vítkovice, 703 00 Ostrava www.hotelvp1.cz (pouze dvoulůžkové pokoje – omezená kapacita) - Objednávejte přes kontakt - Hotel VP1 je již plně obsazen
Hotel Veronika - Mírové náměstí 3d/519, 703 00 Ostrava – Vítkovice www.hotelveronika.cz


Registrační poplatek:

 • 1500 Kč,-
 • Číslo účtu pro platby: 19-1646362339/0800
 • VS: rodné číslo před lomítkem, Zpráva pro příjemce: příjmení
 • Poplatek je třeba uhradit nejpozději do 29.6.2018

Přihlášky:

 • Aktivní účast do 1.6. 2018
 • Pasivní účast do 29.6. 2018
 • Prezentace - 10 minut + 5 minut diskuze (sdělení v programu Power Point)
 • Poster – rozměr: výška 120, šířka 80cm

Kontakt na organizátory:

IT podpora:

www.pathology.cz